ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂි ක්‍රීඩා සමාඡයක් වන එන්ගලන්තයේ  මාලිබෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජයේ නව සභාපති වරයා වශයෙන්  කුමාර සන්ගක්කාර පත්කර තිබේ.ඒ අනුව ලබන ඹක්තොම්බර් මස 10 වන දා සිට අදාල ධූරයේ වැඩ  බාර ගනු ලැබීමට නියමිතය.

          බ්‍රිතාන්ය ඡාතිකයෙකු නොවන පුද්ගලයෙකුට මෙම පුටුව හිමිවූ පලමු අවස්ථාව මෙයයි. මාලිබෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාඡයේ ක්‍රීඩා පිටිය වන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ද  ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩා පිටියයි . 2012 වසරේදී මාලිබෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාඡය විසින් කුමාර සන්ගක්කාර සදහා යාවඡීව ගව්රව සාමාඡිකත්වය පිරිනමන ලදී .ඵතැන් සිට ඔහු එම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාඡයේ විධායක කමිටු සාමිඡිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. කුමාර සන්ගක්කාර සභාපති ධූරය සදහා යෝඡනා කර ඇත්තේ වත්මන් සභාපති රිෆෝඩ් මහතා විසිනි. මෙම ධූරය පිළිගැනීම සම්බන්දයෙන් ඔව්න් අතිශය තෘප්තියට පත්වන බව එතුමා පවසා ඇත. සියළු ක්‍රිකට් විනිසුරැවන් භාවිතා කරනු ලබන ක්‍රිකට් නීති අත් පොත සෑම වසරකදීම සංශෝධනයකරනු ලබන්නේ මෙම කිඩා සමාඡය  විසිනි . එය M.C.C  LOW BOOK යනුවෙන් හදුන්වන්නේ එබැවිනි.   සියළු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සිහිනය වන්නේ ලෝඩ්ස් පිටියේ තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමටය . එවැනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාඡයක සභා     පති ධූරය කුමාර සංගක්කාර වෙත ලැබිම අප රටට ඉමහත් ආඩම්බරයකි.දේශපාලකයන් විසින් පිරිනැමූ තානාපති ධූරය ප්‍රතික්ශේප කල කුමාර සන්ගක්කාර මෙම සභාපති ධූරය පිළිගැනීම මගින් ඔහුගේ ක්‍රීඩාවට ඇති ආදරය පිළිබිබු කරයි.‍

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here