රැස්ව සිටි විනිසුරැවන් දේශනයට සවන් දෙමින්.
කළුතර දිස්ත්‍රික් විනිසුරැ සංගමයේ සබහපති රැසිරැ ඩි.සිල්වා, උප සබහපති පාලිත අල්විස්, ටෙස් විනිසුරැ ටී.එච් වි ඡේවර්දන ඡේ.කේ.එච් ඉංද්‍රඡිත් යන මහත්වරැන් චායාරෑපයේ දැක්වේ

තරගාවලිය පිළිබදව විනිසුරැවන් දැනුවත් කිරිමේ පලමු වැඩ මුළුව කළුතර දිස්ත්‍රිකයෙන් පසුගිය 25 වන දා ආරමිභ විය.ශීුලංකා ක්‍රීකට් විනිසුරැවන් දැනුවත් කිරිමේ නිලධාරි ටි.එච්.විඡෙවර්ධන මහත්මා ප්‍රධාන දේශකයා වශයෙන් සහභාගී විය.පාසැල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරමින් ජේ.කේ.එස්.ඉන්ද්‍රඡිත් මහතා තරගාවලියේ නව නීති රීති පිලිබදව විනිසුරැවන් දැනුවත් කරන ලදි.කඵතර දිස්ත්‍රීක්කය නියෝඡනය කරමින් විනිසුරැවන් 48 දෙනෙක් මේ සදහා සහබාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here