මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි ඉංදීය යුදහමුදාව නියෝඡනය කරන යුද හමුදා නිලදාරියෙකි.එහු මෙවර ලෝක කූසලාන තරගාවලියේ කඩුළු රැකීම සදහා භාවිතා කරනු ලබන අත් ආවරන වල තම රෙඡිමේන්තූ ලාංචනය පැලදවීමට කටයුතූ කොට ඇත.ඡාත්යන්තර ක්‍රිකට් කව්න්සිලය මීට තම විරෝදය දක්වා ඇත.වර්තමාන ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තූල ඉංදියාව තම ආදිපත්ය කොතරම් දුරට පතූරවා ඇද්ද යන්න මෙය හොද නිදසුනකි . ඉංදියාව ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තූල තම ආදිපත්ය පැතිරවීම ආරම්භ කරන ලද්දේ I.P.L තරගාවලිය ආරම්භ කිරිමත් සමගය.ලෝකයේ ඡනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මිලදී ගැනීම හරහා තම ආදිපත්ය ලෝකය පුරා පැතිරවීමට ඉංදියාව සමත් වී ඇත. ඡාත්යන්තර ක්‍රිකට් කව්න්සිලයේ නියෝගය ඉංදීය ක්‍රිකට් පාලක මන්ඩලය හා මහින්ද්‍ර සිං දෝනි පිලිපදිනවාද ?නැද්ද? යන්න සියළු ලෝක වාසීන් විමසිල්ලෙන් බලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here