දෙසැම්බර් 11 වනදා සිට පැවැත්වීමට නියමිත පාකිස්තාන සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කළ පෙර සංචිතයට එක් වෙනසක් පමණක් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here