ශාස්ත්‍රානන්ද විද්යාලය දෙහිවල

19 න් පහල සින්ගර් කුසලාන තුන් වන කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය‍ේ තරග වදින ක්‍රිස්තුරාජ රාජ විද්යාලය පන්නිපිටිය හා ශාස්ත්‍රානන්ද විද්යාලය දෙහිවල අතර තරගය ප‍ෝර‍ෙගෙදර ක්‍රිඩාන්ගනයේදි නිමාවට පත්විය.

ක්‍රිස්තුරාජ රාජ විද්යාලය පළමු ඉනිම සියලු දෙනා දැවි 166

ශාස්ත්‍රානන්ද විද්යාලය දෙහිවල කඩුලු 6ක් දැව් 390 මෙහිදි ශාස්ත්‍රානන්ද විද්යා‍ල‍ය‍ේ නායක ඉසුරු චාමර‍‍ අගනා ලකුණු 170 රැස් කරන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here